Frågor och svar om DOS-lagen

Publicerat 29 november 2022

Den senaste tiden har fått in en hel del frågor från våra kunder i offentlig sektor om DOS-lagen och vad som egentligen gäller. Här nedan följer några av de vanligaste frågorna och våra svar!

1. Måste alla dokument, även de som skapats innan 23 sep 2018 vara tillgängliga när vi nu lanserat en ny webbplats?

Om den nya webbplatsen främst innebär ny formgivning och alla dokument ligger kvar på sina gamla webbadresser, så är de gamla dokumenten fortsatt undantagna. Detta under förutsättning att dokumenten publicerats före 2018-09-23 och att de inte används i "aktiva administrativa förfaranden"

Om däremot den nya webbplatsen har en ny domän eller en annan struktur än den gamla räknas dokumenten som nyligen offentliggjorda och är då inte undantagna från lagkraven.

2. Måste dokument vara tillgängliga när man mejlar?

Nej, e-post omfattas inte av DOS-lagen.

3. Är det lagkrav på att pdf-dokument som laddas upp på sociala medier ska vara tillgängliga ?

Ja, där är det 11 § DOS-lagen som gäller: du ska göra innehållet tillgängligt så långt det är möjligt på den plattformen. Mig veterligt finns det inga begränsningar mot tillgängliga pdf:er på Facebook, därför ska du publicera såna (och inga andra).

4. Får man ha en otillgänglilg pdf om det finns en tillgänglig html-sida med samma info?

Nej en tillgänglig html-sida ersätter inte ett otillgänglig pdf-dokument (om inte pdf:en är undantagen av åldersskäl).

Däremot så är det alltid en god idé att publicera information som html då det formatet brukar vara lättare att ta till sig för många användare!

5. Kartor är väldigt svåra att få tillgängliga, finns det undantag för dessa i DOS-lagen?

Ja. Det är endast kartor som är framtagna för navigering som har lagkrav på sig. Detta innebär dock inte att man ska strunta i att försöka göra kartorna så tillgängliga som möjligt.

Tillgänglig­hets­direktivet

I juni 2025 börjar lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet att gälla i Sverige. Tommy Olssson berättar om vad det innebär.

Tommy Olsson

Tillgänglighetsexpert

Publicerat 24 januari 2023

Gör din webbplats mer tillgänglig med personalisering

I den här artikeln visar vår tillgänglighetsexpert Tommy Feldt ett par olika sätt som användare kan personalisera en webbplats – som att ändra textstorleken eller aktivera mörkt läge – och varför det är så viktigt för tillgängligheten.

Tommy Feldt

Tillgänglighetsexpert

Publicerat 28 december 2022

Kontakta oss

Är du intresserad av våra tjänster eller har du funderingar? Kontakta Marcos så berättar han mer!

Postlåda som mottager vita flygande brev i strid ström.