Har du koll på din tillgänglighets­redogörelse?

Nyhet

Offentlig aktörer omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och ska tillhandhålla tillgänglighetsredogörelser för sin digitala tjänster. Redogörelsen ska spegla webbplatsens eller den mobila applikationens aktuella tillgänglighet och bland annat innehålla en funktion för att kommentera brister och begära tillgängliggörande.
Enligt DIGG ska den ses över minst en gång per år, men webbplatser som uppdateras ofta behöver ses över oftare.

Med våra erfarna konsulter och djupgående kunskap om lagkraven, DIGG:s granskningsverksamhet och de internationella standarderna, erbjuder vi på Useit dig en granskning av din tillgänglighetsredogörelse.

I granskningen kontrollerar vi om redogörelsen:

  • följer de krav som den måste följa
  • återspeglar gränssnittets tillgänglighet på ett korrekt sätt
  • hjälper användarna att förstå vilka eventuella begränsningar som finns

Vi kommer inte att göra en fullständig tillgänglighetsgranskning av ditt gränssnitt men kan på kort tid se om det finns avvikelser mellan verkligheten och redogörelsen.

Jag vill gärna veta mer om granskningen av tillgänglighetsredogörelsen!

Fler artiklar

Kontakta oss

Är du intresserad av våra tjänster eller har du funderingar? Kontakta Marcos så berättar han mer!

Postlåda som mottager vita flygande brev i strid ström. Illustration.