Tillgänglighetsredo­görelser – detta behöver du veta

Tommy Olsson, Illustration.

Författare: Tommy Olsson

Tillgänglighetsexpert

Lästid 3 minuter

Artikel

Här har vi samlat några viktiga punkter för när du ska skapa en tillgänglighetsredogörelse. Den är viktigt för användarna, tillsynsmyndigheten Digg och för dig själv. För att du ska ha bättre koll på hur din tjänst ställer sig mot DOS-lagen.

Lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, mer känd som DOS-lagen, kräver att varje webbplats och app som omfattas av lagen ska beskrivas i en tillgänglighetsredogörelse.

Var ska tillgänglighetsredogörelsen finnas?

En länk till redogörelsen ska vara lättillgänglig på din webbplats eller i din digitala tjänst, rekommenderat är att den ligger i sidfoten. För appar ska den finnas på aktörens webbplats eller i anslutning till där man laddar ned appen.

Innehåll

Redogörelsen måste innehålla

  • namnet på den ansvariga offentliga aktören
  • namnen på de webbplatser eller appar som redogörelsen beskriver
  • hur tjänsten uppfyller lagkraven: helt, delvis eller inte alls
  • kända brister i tillgängligheten som man ännu inte åtgärdat
  • datum när man bedömde tillgängligheten
  • datum för senaste uppdatering
  • en funktion för att meddela aktören om brister eller för att begära tillgängliggörande
  • information om att man kan anmäla brister till Digg
  • en länk till Diggs anmälningsfunktion.

Meddelandefunktionen

Meddelandefunktionen ska vara helt tillgänglig. Det kan vara ett formulär i själva redogörelsen, eller en länk till en separat funktion. E-postadress och telefonnummer räcker inte. Användare ska (anonymt) kunna meddela om brister de hittat. De ska också kunna begära att få ta del av innehåll, som aktören åberopat undantag för, på ett tillgängligt sätt.

Hur ofta behöver man uppdatera?

Enligt lagen ska redogörelsen alltid spegla tjänstens aktuella tillgänglighet. För tjänster som man uppdaterar genom leveranser bör man alltid uppdatera redogörelsen vid varje leverans. För webbplatser där man löpande publicerar innehåll beror det på mycket man publicerar. En redogörelse måste uppdateras minst en gång per år, även om man inte ändrat något.

En redogörelse eller många?

Om man har flera tjänster, ska man då ha en redogörelse för varje, eller en enda redogörelse för alla tjänster? Lagen tillåter båda. Tjänster som är byggda med liknande teknik kan med fördel täckas in av en gemensam redogörelse för att underlätta förvaltning. Däremot bör tjänster som är väldigt olika ha separata redogörelser, för användarnas skull.

Inget kryphål

Man får inte lansera nya tjänster med kända brister. Att beskriva bristerna i en redogörelse gör det inte tillåtet. Beskrivningar av brister är alltså till för gamla tjänster som man ännu inte åtgärdat, även om det nu gått så lång tid att det börjar bli svårt att hävda att man inte hunnit.

Organisation

Man behöver ha en organisation som tar hand om meddelanden och begäran om tillgängliggörande som kommer in via meddelandefunktionen. Lagen kräver att sådana meddelanden ska besvaras så snart som möjligt.

Vill du ha en snabb summering av det du läst, kolla på vår kortfilm om tillgänglighetsredogörelser på Linkedin.

Fler artiklar

Kontakta oss

Är du intresserad av våra tjänster eller har du funderingar? Kontakta Marcos så berättar han mer!

Postlåda som mottager vita flygande brev i strid ström. Illustration.