Vi bjuder på en kostnadsfri tillgänglighetsanalys!

Nyhet

Vi kan hjälpa dig med att få en status på hur din tjänst ligger till genom att vi gör en enkel tillgänglighetsanalys, helt gratis! Du kommer få information om vilka de största hindren är på din webbplats eller app och vilka användargrupper det påverkar. Vi ger även tips på hur du kan förbättra tillgängligheten.

Allt det du behöver göra är att fylla i dina kontaktuppgifter och vilken tjänst du vill testa. Vi hör av oss med ett förslag på tid för ett överlämningsmöte där vi presenterar resultatet och ger tips på hur ni kan gå vidare med ert tillgänglighetsarbete.

Om tillgänglighetsdirektivet

I juni 2025 börjar Lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet att gälla i Sverige. Den genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster – det så kallade Tillgänglighetsdirektivet eller European Accessibility Act (EAA). Lagen innebär tillgänglighetskrav för en lång rad produkter och tjänster som framför allt den privata sektorn tillhandahåller.

Lagen kommer bland annat att omfatta följande tjänster som riktar sig till konsumenter:

  • E-handelstjänster.
  • Banktjänster.
  • E-böcker, inklusive programvara för att läsa dem.

Jag vill få min webbplats/app analyserad

Fler artiklar

Kontakta oss

Är du intresserad av våra tjänster eller har du funderingar? Kontakta Marcos så berättar han mer!

Postlåda som mottager vita flygande brev i strid ström. Illustration.