Vi hjälper dig med Diggs förenklade övervakning

Nyhet

Varje år genomför Digg ett stort antal förenklade övervakningar. Detta innebär att ett automatiskt verktyg går igenom gränssnittet och genomför ett antal tester på ett flertal sidor i gränssnittet. Syftet är att få en fingervisning över tillgänglighetsnivån och att sätta fokus på tillgänglighetsfrågan.

Rapporterna som skickas ut är automatiskt genererade och kan vara svåra att förstå om man inte aktivt jobbar med tillgänglighetsfrågor. Eftersom de bygger på resultatet av ett automatiskt verktyg är det också viktigt att komma ihåg att rapporten inte tolkar eller värderar resultatet. Automatiska verktyg är bra på att hitta problem, men de hittar ibland också saker som inte är fel, så kallade ”false positives”. De är inte heller bra på att prioritera problemen. Några problem kan vara små, svåra att lösa och med begränsad påverkan på användarna, medan andra är direkt stoppande för stora användargrupper. Trots utmaningarna är rapporterna ett nyttigt verktyg och innehåller oftast mycket nyttig information för organisationen.

Nu erbjuder vi på Useit en tjänst där våra experter går igenom resultatet och hjälper er att tolka och förstå det. Med vår långa erfarenhet kan vi på kort tid bryta ner resultatet och omvandla det till konkreta rekommendationer och ett underlag som gör det möjligt för er att ta det vidare till konkreta lösningar. Förutom att ge er en skriftlig rekommendation om hur ni ska gå vidare går vi också igenom resultatet med er där vi även ger er en förståelse för vad ett eventuellt tillsynsärende skulle innebära för er. Vi säkerställer att ni har förstått rapporten och reder ut eventuella frågetecken kopplade till lagstiftningen, tillgänglighet och tillsynsprocessen.

Jag vill veta mer om ert stöd

Marcos Flores, Illustration.

Författare: Marcos Flores

Säljansvarig

marcos.flores@useit.se

+4679 332 56 78

Fler artiklar

Kontakta oss

Är du intresserad av våra tjänster eller har du funderingar? Kontakta Marcos så berättar han mer!

Postlåda som mottager vita flygande brev i strid ström. Illustration.