Mobil med färger runt om och på skärm som symboliserar rörelse, illustration
Useit granskar e-handeln

5: Animationer och rörelser går att pausa i gränssnittet

Ingen av de granskade webbplatserna som innehöll rörligt innehåll klarade kravet kopplat till animationer och rörelser.

Varför är det viktigt?

Användare ska ha möjlighet att pausa, stoppa eller gömma rörligt innehåll på en webbplats.

Det ger användare bättre kontroll över sidans beteende, vilket är särskilt viktigt för personer med kognitiva svårigheter. Risken är annars att användarna inte orkar vara kvar på sidan. Detta för att objekt som rör sig kan störa koncentrationen och ta väldigt mycket energi av användaren så att det blir svårt att slutföra uppgiften.

Resultat

Fyra av de granskade webbplatserna hade rörligt innehåll som startade automatiskt och som inte gick att pausa eller stänga av.
Ett vanligt exempel på detta är bildkaruseller på startsidan.

0% av testade webbplatser blev godkända

Vill du veta tillgänglighetsstatus på din app eller webbplats?

Hör av dig till oss så bokar vi in ett förutsättningslöst möte och gör en
livegranskning.