Liten och stor text på en skärm som säger ge utrymme till större text, illustration.
Useit granskar e-handeln

4: Det går att förstora texten minst 200 procent

Varför är det viktigt?

Texter måste kunna förstoras till minst dubbel storlek utan att det skapar problem eller att information går förlorad.

Detta är särskilt viktigt för personer med synnedsättning som behöver större textstorlek för att kunna läsa texten. Större text hjälper även äldre användare och användare med lässvårigheter.

Resultat

I granskningen framkom det att 8 av 20 webbplatser får problem när användaren förstorar texten till 200 procent.

Det finns två huvudsakliga problem som uppstår vid förstoring. På vissa webbplatser går det inte att förstora all text, utan en del av innehållet ändras inte efter användarens inställningar. Texten förblir alltså oförändrad.

På andra webbplatser så klarar inte formgivningen av förstoringen. Då blir en del av texten bortklippt och viktig information går därmed förlorad. Det kan handla om att texten flyter utanför den ruta som den ligger i, eller ibland ut ur skärmen.

60% av testade webbplatser blev godkända

Vill du veta tillgänglighetsstatus på din app eller webbplats?

Hör av dig till oss så bokar vi in ett förutsättningslöst möte och gör en
livegranskning.