En tv med undertexter påslagna, illustration.
Useit granskar e-handeln

11: Förinspelad video är textad

Ingen av de granskade e-handelswebbplatserna som innehöll video klarade kravet om textning.

Varför är det viktigt?

Textning av video är direkt nödvändigt för att döva och hörselskadade användare ska kunna få likvärdig information. Utan textning riskerar de att bli helt utestängda.

Men även andra grupper gynnas när det finns undertexter. Det gäller till exempel människor som inte behärskar språket fullt ut och som använder texten som stöd. Det är också många användare som helt enkelt föredrar att se video utan ljud. Statistik från Facebook visar att cirka 85 % av all video på plattformen spelas upp utan ljud.

Resultat

Få av de granskade sidorna innehöll videofilmer.

Två webbplatser hade filmer med tal som saknade undertexter.

0% av testade webbplatser blev godkända

Vill du veta tillgänglighetsstatus på din app eller webbplats?

Hör av dig till oss så bokar vi in ett förutsättningslöst möte och gör en
livegranskning.