Två formulär där det vänstra har felmeddelandet under formuläret där det står att något av fälten är fel, men inte vilket, illustration.
Useit granskar e-handeln

10: Användarna får hjälp att rätta till fel i formulär

Varför är det viktigt?

Alla användare måste få information när något har blivit fel i ett formulär. Detta gäller både seende användare och gravt synskadade användare med skärmläsare.

För att användaren ska kunna slutföra sin uppgift och fylla i formuläret måste de få veta

  • var felet har uppstått
  • vad som har blivit fel
  • hur felet ska åtgärdas.

Resultat

Fler än hälften av de granskade webbplatserna som innehöll någon typ av felhantering misslyckades med att göra den tillgänglig. Det finns stora hinder för användarna att uppfatta när något har blivit fel och hur det ska åtgärdas.

29% av testade webbplatser blev godkända

Exempel på problem

Vill du veta tillgänglighetsstatus på din app eller webbplats?

Hör av dig till oss så bokar vi in ett förutsättningslöst möte och gör en
livegranskning.