Texten goda kontraster underlättar med bra och dålig kontrast på en skärm, illustration.
Useit granskar e-handeln

2: Kontrasterna är tillräckliga i gränssnittet

Ingen av de granskade e-handelswebbplatserna klarade samtliga krav kopplade till kontraster.

Varför är det viktigt?

God kontrast på text och meningsbärande objekt, som exempelvis diagram och formulärfält, är viktigt för att alla användare ska kunna ta del av all information. Det är särskilt viktigt för äldre och användare med nedsatt syn, men dåliga kontraster påverkar de flesta.

Bra kontrast betyder att det finns tydliga och skarpa skillnader mellan färger eller former, vilket gör det lättare att se och förstå det som är på skärmen.

Resultat

Samtliga granskade webbplatser har stora brister när det gäller kontraster. Ingen av de 20 webbplatserna har tillräckliga kontraster på text. 13 av 20 webbplatser har dessutom dålig kontrast på meningsbärande objekt.

0% av testade webbplatser blev godkända

Exempel på problem

Vill du veta tillgänglighetsstatus på din app eller webbplats?

Hör av dig till oss så bokar vi in ett förutsättningslöst möte och gör en
livegranskning.