Synskadad användare med mörka glasögon, illustration
Useit granskar e-handeln

3: Skärmläsare presenterar gränssnittet på ett användbart sätt

Ingen av de granskade e-handelswebbplatserna klarade samtliga krav kopplade till skärmläsarnavigering.

Varför är det viktigt?

En skärmläsare är ett hjälpmedel för gravt synskadade användare som omvandlar det som syns på skärmen till syntetiskt tal eller punktskrift. Användaren kan styra gränssnittet med tangentbordskommandon eller gester på en pekskärm.

För att skärmläsare ska fungera så måste webbplatser och appar vara utformade med tillgänglighet i åtanke. Det handlar om att

  • ge bilder ett bra textalternativ
  • ordna informationen i en logisk följd
  • se till att knappar och andra interaktiva delar är kodade korrekt.

Resultat

De granskade webbplatserna har alla mycket stora brister kopplade till skärmläsare. Det gör det svårt och i vissa fall omöjligt för kunder med skärmläsare att handla online.

Semantisk HTML-kod

Många av webbplatserna är inte korrekt byggda med så kallad semantisk HTML-kod. Detta leder till att skärmläsaren inte kan förmedla information till användarna om vad det är för typ av innehåll och vilken typ av funktionalitet som finns.

WAI-ARIA

WAI-ARIA är ett komplement till HTML som är till för att underlätta för användare av skärmläsare. Bra ARIA kan ge information om funktionalitet och struktur, men det är lätt att det blir fel. Det vi ser är att ARIA-attribut ibland används men ofta på ett felaktigt sätt, vilket bara gör det svårare för användaren.

Det tyder på att utvecklare inte förstår vad som krävs för att skapa en tillgänglig webbplats och hur koden de skriver formar upplevelsen för användare med skärmläsare. Och det tyder även på att utvecklare behöver få mer kunskap om hur de ska testa sina lösningar med skärmläsare.

0% av testade webbplatser blev godkända

Exempel på problem

Vill du veta tillgänglighetsstatus på din app eller webbplats?

Hör av dig till oss så bokar vi in ett förutsättningslöst möte och gör en
livegranskning.