Formulär med platshållartext som visar att texten försvinner när fokus är i fältet, illustration.
Useit granskar e-handeln

9: Användarna får tydliga instruktioner i formulär

Varför är det viktigt?

Många användare upplever att det är svårt eller krångligt att fylla i formulär på webben. Därför är det viktigt att det alltid finns tydliga ledtexter intill varje fält som beskriver vad användaren ska göra.

Om ledtexterna inte räcker till kan man även behöva komplettera med ytterligare instruktioner i anslutning till fältet om till exempel önskat format på personnummer eller annan information som användaren behöver veta.

Ledtexter och instruktioner måste vara korrekt kodade för att informationen ska kunna förmedlas till användare med skärmläsare och andra hjälpmedel.

Resultat

I hälften av de granskade webbplatserna finns brister i ledtexterna. Ett vanligt fel är att de använder platshållare (så kallade platshållartexter) i stället för riktiga ledtexter. Platshållaretexten är den text som visas inuti ett formulärsfält som försvinner när fältet markeras. Detta gör det svårt för användare med kognitiva funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter att veta att de fyllt i rätt sak.

Platshållartexten har dessutom ofta väldigt låg kontrast vilket kan göra den svår att se. Ledtexter och platshållartexter fyller två olika funktioner och bör inte blandas ihop.

50% av testade webbplatser blev godkända

Vill du veta tillgänglighetsstatus på din app eller webbplats?

Hör av dig till oss så bokar vi in ett förutsättningslöst möte och gör en
livegranskning.