Fler kundcase

Hur skriver man en begriplig text?

I en demokrati har vi ett ansvar att se till att all information når ut till alla människor. Därför är det viktigt att de som skriver och delar viktig information (textmakthavare) gör det på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Det gäller oavsett vem som läser texten eller deras tidigare erfarenheter. Det är vår gemensamma uppgift att göra information tillgänglig för alla. Men vad gör egentligen en text lätt att ta till sig och läsa?

Projektet Begriplig text, som pågick mellan åren 2016 och 2019, hade som mål fördjupa vår insikt i vad som gör texter både lätta att läsa men också att förstå.

Media

Broschyren "19 råd för att skriva begripligt".Bokomslag. Illustration av Carina Söe-Knudsen.

Citat från kunden

”Jag föredrar texter med luft mellan raderna, annars tappar jag lätt bort mig."

Deltagare i projektet,

“Med tydliga mellanrubriker kan jag hitta det som intresserar mig i texten.”

Deltagar i projektet

Användarinvolvering

Som partner i projektet var vi med och genomförde ett analysarbete över tre år av olika texters begriplighet, med inriktning på information, nyheter och fakta. Arbetet innefattade bland annat att samordna fokusgrupper, planera workshops, hålla intervjuer, utföra tester med ögonrörelsekamera samt att mot slutet av projektet presentera och sprida resultatet.

Testmetoder

Under tre år utförde vi ett stort antal intervjuer, workshops, fokusgrupper och föreläsningar. Vi använde en ögonrörelsekamera för att undersöka hur deltagarna läste texter. Med hjälp av ögonrörelsekameran kunde vi titta på läsmönster och prata med deltagarna om varför vissa ord fångade deras uppmärksamhet eller fick dem att läsa om igen eller ibland tappa bort sig på sidan. Det gav en bra grund till att förstå vad som kan vara utmaningar för personer som har svårt att ta till sig text.

Hur lever projektet vidare?

Mot slutet av projektet hade vi över 100 personer som deltagit i tester och analyser. Runt 15 personer var med vid flertal tillfällen och följde upp arbetet med materialet som togs fram.
Projektet resulterade i en rapport men också i material som metodupplägg, en handbok med 19 praktiska råd för begripligt text och ett antal instruktiva filmer där personer med läs- och skrivsvårigheter får höras.

Ett uppslag om radavstånd från manualen "19 råd för att skriva begripligt".

Sammanfattning

Om Begriplig text

Begriplig text, logotyp

Projektet Begriplig text pågick under åren 2016 till 2019. Syftet med projektet var att ta reda på mer om vad som gör texter lätta att läsa och att förstå. Fokus låg på information och nyheter.

Projektet genomfördes i samarbete mellan organisationerna Dyslexiförbundet, Afasiförbundet, Autism & Aspergerförbundet och Riksförbundet FUB. Useit var partner i projektet.

Kategorier

  • Användarinvolvering
  • UX-design
  • Text och innehåll
  • Forskning

Kontakta oss

Är du intresserad av våra tjänster eller har du funderingar? Kontakta Marcos så berättar han mer!

Postlåda som mottager vita flygande brev i strid ström. Illustration.