Fler kundcase

Målmedveten resa mot ett SJ för alla

Sedan 2018 har Useit hjälpt SJ bygga upp ett väl fungerande tillgänglighetsarbete för alla sina digitala kanaler – inklusive webbplatsen SJ.se och SJs prisbelönta app för iOS och Android.

Vår konsult Tommy Feldt har tagit plats i SJ:s organisation som områdesansvarig och intern tillgänglighetsexpert. Han har stö￶ttat produktägare, designers, utvecklare och testare med allt som krävs f￶ör att leva upp till tillgänglighetskraven och skapa en upplevelse som fungerar fö￶r alla.

Media

Synskadad användare med skärmläsare och punktskriftsdisplay testar SJs webbplats.

Citat från kunden

”Tommy har varit en otrolig tillgång för vår organisation. Hans engagemang och passion för tillgänglighet har hjälpt oss att gå från att vara reaktiva till proaktiva.

Genom att utbilda och inspirera hela organisationen och ta ledningen i arbetet har han förvandlat oss till en stolt organisation där tillgänglighet är en självklarhet.”

Klara Gustafsson, Chef Kundupplevelse och Innovation på SJ

Strategiskt tillgänglighetsstöd

SJ är en en digital organisation i konstant f￶örändring, både vad gäller design, ny teknik och nya arbetssätt. År 2025 kommer också nya krav på tillgänglighet genom Lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet som riktar sig mot bland annat tågbranschen.

En viktig del av Tommys arbete har därmed varit att guida organisationen rätt. Han har agerat bollplank och beslutsstöd och skapat förutsättningar för att SJ ska kunna möta framtidens tillgänglighetskrav.

Designsystem

2018 b￶örjade SJ ta fram ett nytt designsystem med tydligt fokus på tillgänglighet. Sedan dess har designsystemet hjälpt till att f￶örändra synen på tillgänglighet i organisationen. Från att ha varit någonting jobbigt och svårt, har tillgänglighet blivit en naturlig del av SJs digitala identitet.

SJs komponentbibliotek.

Idag finns även ett komponentbibliotek med kodade, kvalitetssäkrade och tillgängliga komponenter byggda i React, och ett dedikerat team som underhåller dem där Tommy ingår. Det sparar tid och ansträngning f￶ör alla andra utvecklingsteam då de får mycket gratis och slipper återuppfinna hjulet.

Användningstester

Utan att testa går det inte att veta! Därför försöker SJ regelbundet genomföra användningstester med användare med funktionsnedsättningar och olika typer av tekniska hjälpmedel, för att ta reda på hur sajten och appen faktiskt fungerar i verkligheten. SJ testar både färdiga gränssnitt och skisser och prototyper.

En rullstolsburen resenär på Stockholm centralstation.Foto: Anna Rut Fridholm

Sammanfattning

Om SJ

SJ, logotyp

SJ AB är ett svenskt statligt ägt järnvägsbolag. Varje år reser ￶över 5 miljoner människor med SJ.

Kategorier

  • Strategiskt arbete
  • Tillgänglighetskonsulter
  • UX-design
  • Användningstester
  • Granskningar
  • Designsystem
  • Frontend-utveckling

Kontakta oss

Är du intresserad av våra tjänster eller har du funderingar? Kontakta Marcos så berättar han mer!

Postlåda som mottager vita flygande brev i strid ström. Illustration.