Fler kundcase

Strängnäs kommun tar kontroll ￶över sitt tillgänglighetsarbete

Strängnäs kommun har haft tillgänglighet på dagordningen under många år. Deras ambition är att bli självgående i så hög utsträckning som möjligt och göra allt som krävs för att uppfylla Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Efter många års punktinsatser valde därför Strängnäs att ta ett helhetstag tillsammans med Useit.

Strängnäs behövde få kontroll över vilka av kommunens gränssnitt som påverkades av DOS-lagen. De ville också få en bild över mognaden i organisationen, vilken kunskap som fanns i kommunen om digital tillgänglighet och ta fram nya arbetssätt där digital tillgänglighet är en självklar del.

Media

Två barn går balansgång utanför stationshuset i Mariefred.
Ordförandeklubban i Strängnäs kommunfullmäktige.

Citat från kunden

“Nu har kommunikationsavdelningen tagit på sig ansvaret att driva på arbetet med digital tillgänglighet i hela kommunen. Det är och kommer vara en spännande resa.

Känslan inledningsvis är att det inte finns något motstånd till detta inom kommunen, snarare tvärtom att det finns en vilja och förståelse till att bidra till en så bra digital upplevelse som möjligt.

Med hjälp av Useit har vi lyckats få kontroll och en bra utgångspunkt i tillgängliggörandet av vår digitala service. På köpet har vi även fått en ökad medvetenhet om digital tillgänglighet inom kommunen.”

Thomas Olsson, Utvecklare, digitala kanaler

GAP-analys

Useit hjälpte Strängnäs kommun med en omfattande analys av nuvarande arbetsmetoder och rutiner. Rapporten bestod i en beskrivning av nuläget, en målbild och konkreta förslag på olika insatser för att effektivera arbetet framåt.

Kartläggningar av gränssnitt, e-tjänster och dokument

Tillsammans med Useit har Strängnäs kommun kartlagt vilka gränssnitt som berörs av DOS-lagen och tagit fram en plan och rutiner för att säkerställa att dessa lever upp till lagkraven.

Samma arbete gjordes även för att kartlägga alla de pdf-dokument kommunen har på sin webbplats och hur dessa ska göras tillgängliga.

Tillgänglighetsgranskningar

Genom granskning av flera e-tjänster, intranät och externwebb har både Strängnäs och Useit fått en bra översikt på de åtgärder som behövs för att säkerställa de tillgänglighetskrav som DOS-lagen pekar på.

Granskningarna gav också ett bra underlag för de tillgänglighetsredogörelser som kommunen behövde ta fram.

Kommunnätverk

Strängnäs kommun har i Useits kommunnätverk möjlighet att samarbeta och nätverka med andra kommuner i Sverige. För att lära sig hur andra kommuner arbetar med tillgänglighet är det viktigt att ha etablerade mötespunkter för att träffas. Där har kommunnätverket varit ett stort stöd.

Många saker att se i Strängnäs.

Sammanfattning

Om Strängnäs Kommun

Strängnäs kommun, logotyp.

Resan bö￶rjade den 6 juni 1523 när Gustav Vasa valdes till kung vid riksm￶ötet i Strängnäs. Strängnäs kommun är en dynamisk idyll i hjärtat av Mälardalen med något f￶ör alla.

Kategorier

  • Tillgängliga dokument
  • GAP-analys
  • Strategiskt arbete
  • Nätverk inom tillgänglighet

Kontakta oss

Är du intresserad av våra tjänster eller har du funderingar? Kontakta Marcos så berättar han mer!

Postlåda som mottager vita flygande brev i strid ström. Illustration.