Fler kundcase

Svenska Spel klarade tillsynen från Digg

Med mycket komplexa gränssnitt som ofta bygger på tredjepartslösningar har Svenska Spel en stor utmaning i att erbjuda en så tillgänglig användarupplevelse som möjligt. För att bättre förstå hur organisationen ska ta sig an utmaningarna genomförde Useit en GAP-analys i organisationen. Useit har även analyserat webbplatsen, hållit i utbildningar och fungerat som ett bollplank för organisationen.

Att säkerställa att alla användare får ta del av information på lika villkor är en utmaning. Men genom ett långsiktigt arbete från probleminventering till avancerad support på komplexa problem har Useit hjälpt Svenska Spel TUR att ta full kontroll över sitt tillgänglighetsarbete och klara en tillsyn från Myndigheten för Digital förvaltning (Digg).

Media

En man som använder Svenska Spel Turs webbplats på sin dator.Foto: Svenska Spel

Citat från kunden

”För oss är tillgänglighet en viktig del i att kunna erbjuda spel till hela svenska folket. Samarbetet med Useit har varit till stor hjälp i vår resa i att ta oss dit”

Monica Hedrén, Head of design på Svenska Spel Tur

GAP-analys

Useit genomförde en GAP-analys med syfte att ta fram en plan för att ge Svenska Spel full kontroll över tillgänglighetsarbetet i organisationen. GAP-analysen började med att kartlägga dagens processer, verktyg och kompetensnivå kring tillgänglighet. Därefter tog Useit tillsammans med Svenska Spel fram en målbild för arbetet med tillgänglighet. Slutligen formulerade Useit en rad aktiviteter som en utgångspunkt för ett förändringsarbete i organisationen.

Analys av webbplatsen

Som ett led i arbetet kartlade också Useit webbplatsens tillgänglighet. De brister som identifierades arbetade vi sedan tillsammans med Svenska Spel med för att hitta möjliga vägar till att korrigera problemen. Eftersom många av lösningarna på webbplatsen är mycket komplexa och där det idag saknas en ”best practice” behövde arbetet med att hitta bra lösningar bli en kombination av diskussioner och praktiska tester. Många delar kunde åtgärdas ganska snabbt tack vare ett engagerat arbete från Svenska Spels sida, men några punkter är utestående där tredjepartslösningar skapar utmaningar som är omöjliga att lösa idag.

Utbildningar

Som en del av arbetet har Useit både hållit en inspirationsf￶öreläsning och mer f￶ördjupade utbildningar. Syftet med inspirationsfö￶reläsningen var att engagera stora delar av organisationen i att se det här som en viktig del av det dagliga arbetet. De f￶ördjupade utbildningarna riktade sig till UX och utvecklare och syftade till att ge detaljerade kunskaper kring test och implementation av tillgängliga l￶ösningar.

Uppfö￶ljning och support

Useit har sedan följt upp uppdateringar och fungerat som ett bollplank till Svenska spel. Bland annat under den tillsyn som Digg gjorde hos Svenska spel under 2021.

Närbild på en trisslott i Svenska spels app.Foto: Svenska Spel

Sammanfattning

Om Svenska Spel Tur

Svenska spel, logotyp.

Svenska Spel är det största och mest välkända spelbolaget på den svenska marknaden. De har ett stort samhällsengagemang och är bland annat Sveriges största idrottssponsor.

Svenska Spels kunder möter Svenska Spels produkter och tjänster både i digitala och fysiska miljöer. Oavsett var kunderna spelar ska det vara en spännande och trygg spelupplevelse.

Svenska Spel Tur är den del av organisationen som hanterar alla tur-spel, exempelvis skraplotter och Lotto-spelen.

Kategorier

  • GAP-analys
  • Tillgänglighetsgranskning
  • Utbildningar
  • Löpande stöd

Kontakta oss

Är du intresserad av våra tjänster eller har du funderingar? Kontakta Marcos så berättar han mer!

Postlåda som mottager vita flygande brev i strid ström. Illustration.