Vi erbjuder

Aceit - Testplattform för digital tillgänglighet

Med Aceit får din organisation en plattform för att självständigt arbeta med tillgänglighet. Ni kommer att kunna testa webbplatser och appar, ta fram kravunderlag för upphandlingar och säkerställa att leverantörerna följer de uppsatta kraven. Aceit tar utgångspunkt i de tekniska kraven i EN 301 549 och WCAG 2.1. Det är dessa krav som dina gränssnitt måste uppfylla för att möta kraven i Webbtillgänglighets- och Tillgänglighetsdirektivet.

Plattformen innehåller också krav som vi på Useit arbetat fram och som går längre än lagkraven. De baserar sig på våra konsulters långa erfarenhet av att jobba med riktiga användare. Det här ger dig möjlighet att inte enbart bocka av lagkraven utan att faktiskt skapa gränssnitt som hjälper användarna.

Aceit ger dig en överblick över alla dina gränssnitt

Aceit är framtaget för att hjälpa dig att samla alla analyser och krav på ett ställe för att enklare säkerställa att organisationen jobbar metodiskt och konsekvent med tillgängligheten. Plattformen ger dig en översikt över alla era granskade gränssnitt och deras tillgänglighetsstatus. Med det som bas kan ni göra prioriteringar och arbeta systematiskt för att förbättra tillgängligheten inom er organisation.

Några av fördelarna i Aceit

 • Automatiska tillgänglighetstester
 • Manuellt teststöd för att göra fullständiga granskningar mot lagkraven
 • Tydliga listor med krav, där komplexa lagkrav förklaras på ett begripligt sätt
 • Möjlighet att generera listor med filtrerade krav att använda vid upphandling och extern uppföljning
 • Pedagogiska beskrivningar för hur du testar
 • Filtreringsmöjligheter för att välja olika roller, ämnen och nivåer
 • Granska alla typer av webbplatser och mobilappar
 • Fungerar även med gränssnitt bakom inloggning och exempelvis e-tjänster
 • Skapa ett underlag för att ta fram era tillgänglighetsredogörelser
 • Möjlighet att dela rapporten med kollegor och leverantörer
 • Följa status på hur tillgänglighetsarbetet förbättras
 • Få ett helhetsgrepp över alla dina webbplatser inom organisationen
 • Möjlighet att skicka in frågor till tillgänglighetsexperter direkt i plattformen
Testa Aceit!
En "fist bump" genom datorskärmen, illustration.