Fem tips för en tillgänglig film

Line Pehrson-Papadopoulou, Illustration.

Författare: Line Pehrson-Papadopoulou

Tillgänglighetsexpert och UX-designer

Lästid 4 minuter

Artikel

Hur ska du tänka när du tar fram en inkluderande film? Tillgänglighetsdirektivet och Webbtillgänglighetsdirektivet ställer krav på att material som vi publicerar ska nå fram till fler mottagare. Men hur skapar vi inkluderande filmer? Här delar vi med oss av fem hjälpsamma tips.

I allt fler branscher behöver vi ha inkludering och tillgänglighet i åtanke när vi skapar material och innehåll till digitala gränssnitt. Detta gäller även filmer. Vi behöver bli bättre på att ta hänsyn till olika tittares förmågor och behov för att säkerställa att så många som möjligt kan ta del av innehållet som vi delar med oss av.

Det är viktigt att också ta ansvar för effekten av det innehåll som vi skapar. Tar vi exempelvis fram en film med mycket flimmer och blinkningar finns det en risk att den kan framkalla anfall hos en tittare med epilepsi. Skippar vi undertexter kan en döv tittare inte ta del av det som sägs. Men nu till tipsen!

Filmspelare med filmbeskrivning, undertexter och syntolkning, illustration.

Tips för en inkluderande video

1. Förmedla det som hörs med text

Personer med nedsatt hörsel men även personer som befinner sig i en miljö där de vill ta del av innehållet utan ljudet påslaget (som i kollektivtrafiken) gynnas av att filmen är textad. Dialoger och allt övrigt ljud av betydelse som är viktigt för förståelsen behöver vara textat.

2. Förmedla det som syns med ljud

Beskriv med ljud det som visas i bild och som är viktigt för förståelsen. Det förmedlar viktiga detaljer för tittare som inte kan se och hjälper dem att förstå budskapet och vad som händer i filmen. Presentera det som är essentiellt för förståelsen, exempelvis kan det vara grafik som visas eller vilka personer som medverkar. Gör det gärna genom det muntliga manuset.

3. Använd skarpa kontraster och undvik att betona detaljer enbart med färg

Ofta använder vi grafiska element som diagram, namnplattor och texter i våra filmer. Då behöver dessa ha bra kontrast mot sin bakgrund för att det ska vara möjligt för personer med nedsatt syn att ta del av informationen. Använder vi diagram är det även viktigt att det inte enbart är färg som skiljer de olika staplarna åt då det för personer med nedsatt färgseende kan vara svårt att uppfatta vad som är vad. För att tydliggöra staplarna kan olika mönster användas.

Stapeldiagram med fyra staplar och en unik ikon på varje stapel, illustration.

Exempel på diagram där staplarna går att urskilja med mer än färg.

4. Ge filmen en beskrivning

Beskriv filmen kortfattat så att tittarna kan bilda sig en uppfattning om ifall de vill ta del av den eller inte utan att behöva starta filmen. Låt beskrivningen ligga direkt ovanför filmen för att underlätta för hjälpmedelsanvändare att få informationen innan de får valet att starta filmen. Har du även en separat film med syntolkning eller teckenspråk bör även länkar till sådana versioner placeras innan.

5. Testa med riktiga användare

Testa gärna att låta en kollega, en tittare från din tänkta målgrupp eller ännu hellre en person med funktionsnedsättning ta del av filmen och komma med synpunkter för att säkerställa att de kan ta del av innehållet.

Förbättra för en, förbättra för flera

Det är lätt att glömma bort att vi genom att göra innehåll tillgängligt för de som har det svårast att ta del av det också gör upplevelsen bättre för alla. Ju tydligare våra filmer är desto enklare blir det för alla att uppfatta innehållet i en allt mer koncentrationskrävande omvärld. Som exemplet med textning för personer som befinner sig i kollektivtrafiken.

Genom att tänka på våra användare och deras olika förmågor och i vilka situationer de kan komma att ta del av filmen kan vi säkerställa att innehållet vi skapar går att ta del av för så många som möjligt.

Lycka till i ditt filmskapande!

Fler artiklar

Kontakta oss

Är du intresserad av våra tjänster eller har du funderingar? Kontakta Marcos så berättar han mer!

Postlåda som mottager vita flygande brev i strid ström. Illustration.