SL riskerar vite på 700 000 kronor för bristande tillgänglighet

Nyhet

SL:s (Storstockholms lokaltrafik) webbplats granskades av Digg redan 2021 och det konstaterades då en rad avsteg från kraven i tillgänglighetslagstiftningen. Nu, 2 år senare återstår fortfarande en handfull tillgänglighetsbrister som inte åtgärdats och SL står nu inför risken att behöva betala 700 000 kronor i vite.

Ett pendeltåg åkandes mot Enköping, foto.

Vi har ingen insyn i hur SL arbetar med tillgängligheten, det finns säkert besvärliga omständigheter att man befinner sig i den här situationen. Nedan är baserat på vad vi sett i otaliga andra organisationer.

Man kan ha många tankar kring vitet. 700 000 kronor är mycket pengar för en privatperson men kanske inte väldigt avskräckande för en så pass stor organisation som SL. Samtidigt är 700 000 kronor enorma summor för oss som tillgänglighetsexperter. Få av våra uppdrag är så omfattande. Hade SL lagt 700 000 kronor extra när webbplatsen utvecklades är det inte troligt att de haft det här problemet idag.

Att SL hade ett otillgänglighetsindex på 74 när den första granskningen gjordes är inget anmärkningsvärt. Det är högt, men inte extremt. Ingen klarar sig helt från anmärkningar vid en tillsyn. Det uppstår alltid små avsteg längs vägen. 74 är förstås klart mer än vad det borde vara, men de flesta avsteg gick att lösa redan inom ett år. De brister som nu återstår är troligen de allvarligaste. Att korrigera redaktionella snedsteg går snabbt, att korrigera komplexa tekniska lösningar är svårt, tidskrävande och dyrt. Det enda sättet att klara det på ett rimligt sätt är att göra det när man bygger sitt gränssnitt från början.

Otillgänglighetsindex är det värde Digg anger i rapporteringen om tillsynsärenden. Ett lägre index innebär en mer tillgänglig webbplats. Ett värde på 0-9 anses som bra nog för att webbplatsen ska anses möta lagkraven. Ett värde på 10-79 innebär att webbplatsen är delvis förenlig med lagkraven och ett högre värde innebär att webbplatsen inte är förenlig med lagkraven, informerar Tommy Olsson, tidigare specialist inom digital inkludering på Digg.

Varför tvingas Digg att hota med viten?

Det går inte nog att understryka hur viktigt det är att prioritera tillgängligheten när man bygger nya digitala lösningar. Gång på gång ser vi att organisationer underskattar komplexiteten, ser tillgänglighet som en ”extra” aktivitet som i hög utsträckning ska lösas av UX-are och utvecklare utan större erfarenhet av tillgänglighetsarbete. Samtidigt styr funktionalitet och tid över projektet. Konstant underskattas resursbehovet för testning och många organisationer har inte ens en teststrategi för tillgänglighet. Samtidigt förväntar man sig att det ska lösa sig.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service trädde i kraft för 5 år sedan, det går inte längre att ducka frågan om tillgänglighet. Det är Diggs hot om vite ett kanariefågelsgult bevis på.

E-handel och banker i riskzonen

I juni 2025 träder också EU:s Tillgänglighetsdirektiv i kraft genom lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Då står exempelvis även e-handeln och bankerna inför en liknande situation med risk för viten, där sanktionsavgifterna kan bli betydligt högre. Läs mer om Tillgänglighetsdirektivet på Useits webbplats.

Oavsett viten och lagar. Tillgänglighet handlar om människor, om allas rätt att kunna vara delaktiga i samhället. Lagarna och riktlinjerna är enbart verktyg i det arbetet. Det är inte att möta lagkraven som är målet, det är enbart ett tvångsinstrument som samhället tvingats införa eftersom arbetet med tillgänglighet generellt går allt för långsamt. Det är hög tid att prioritera användarna!

Artikeln kommer att uppdateras löpande.

Relaterad information

Fler artiklar

Kontakta oss

Är du intresserad av våra tjänster eller har du funderingar? Kontakta Marcos så berättar han mer!

Postlåda som mottager vita flygande brev i strid ström. Illustration.