Vi erbjuder

Tillgänglighets­konsulter

Våra experter arbetar gärna nära dig i dina processer som en del av din organisation, eller som en resurs i ditt team. Vi bidrar med kunskap och hjälper dig att driva det dagliga tillgänglighetsarbetet.

  • Vi har kompetens inom UX, webbutveckling och design.
  • Vi agerar bollplank och bidrar med vår expertis.
  • Vi vägleder i upphandling och kravställning
  • Vi stödjer dig i ett strategiskt arbete med dokument.
Ta hjälp av våra konsulter
Medlemmar i en organisation står tillsammans omgivna av Post-it-lappar och pekar ut en gemensam riktning, illustration.