Vi erbjuder

Strategiskt arbete

En långsiktig strategi är nyckeln till ett lyckat tillgänglighetsarbete!

Vi tittar på hur din organisation arbetar idag, hjälper dig att definiera målen framåt och ger konkreta förslag på hur ni når dit.

  • Vi hjälper dig att sätta mål och planera organisationens tillgänglighetsarbete.
  • Vi genomför en nulägesanalys för att identifiera brister och förbättringspotential i din organisation (GAP-analys).
  • Vi guidar under hela resan mot att bli en fullt tillgänglig organisation.
Prata med oss om strategi
Ett hus där olika människor med och utan funktionsnedsättningar lever och samarbetar. Illustration.